Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Giriş Kontrol

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Rehber


UUBF@

İTÜ Yardım sisteminde aşağıdaki konularda yardım bileti açarak bize ulaşabilirsiniz:

 • Dekanlık Dekanlık genel konular
 • Geri Bildirimler Fakülte bilgilendirme amaçlı mesajlar
 • Güvenlik Giriş ve güvenlikle ilgili konular
 • Hesap/Maaş İşleri Hesap işleri bürosu bilgi alma
 • Özlük İşleri Özlük işleri bürosu bilgi alma
 • Satın Alma Satın alma bürosu bilgi alma
 • Taşınır Kayıt Kontrol Taşınır bilgi alma
 • Teknik İşler - Bina Bakım Onarım Bakım/onarım istekleri
 • Yazı İşleri Yazı işleri bürosu bilgi alma
 • Öğrenci İşleri Öğrenci işleri bürosu bilgi alma
 • Kütüphane Kütüphane bilgi alma
 • Uçak Mühendisliği Bölüm Sekreterliği
 • Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Sekreterliği
 • Uzay Mühendisliği Bölüm Sekreterliği
 • Uçak Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu
 • Meteoloroji Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu
 • Uzay Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu